Oldal kiválasztása

1. A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a csomaghaza.hu  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2081 Piliscsaba, Balassi Bálint u.3.; cégjegyzékszám: 13 09 177306; adószám: 25382088-2-13) által a szabo-gabor.hu internetes oldalakon (továbbiakban: Weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

2. Adatkezelő megnevezése

Név: csomaghaza.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2081 Piliscsaba, Balassi Bálint u.3.

Adatkezelő kapcsolattartója:

Kanyó Gábor

Telefonszám: +36-70/416 7766

E-mail-cím: kanyo.gabor.ev@gmail.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-111906/2017.

 

3. A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre való feliratkozás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

  • Név
  • E-mail-cím

 

4.Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a hírlevélre való feliratkozásra irányuló céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő hírlevél és marketing anyagok küldésének igénybevételéhez szükséges felhasználók nevét és email címét.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított ingyenes elektronikus információs anyagok letöltése, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, a feliratkozottakkal való kapcsolattartás.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének megszünése és az adatok törlése akkor történik meg, amikor a hírlevélre és marketing anyagküldésre feliratkozott felhasználók leiratkoznak az adatbázisból. Ezt minden egyes kiküldött email legalján található “Leiratkozás” linkre való kattintással tehetik meg bármikor, tehát az adatkezelés addig tart, amíg a felhasználók nem kérik az adatok törlését a leiratkozással.

 

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:

C-Host  Kft.

1115 Budapest , Halmi u. 29.

info@nethely.hu

 

Hírlevél és automatikus email küldő szoftverként:

www.mailchimp.com

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

E-mail: gabor.kanyo.jr@szabo-gabor.hu

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Hírlevelek

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9. Záró rendelkezések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

10.Adatvédelmi jogi szöveg megfogalmazásának alapja:

www.marketingszoveg.com

 

Share This